Chương Trình 432

1) Biệt Thánh ca: Quê Hương Tốt Hơn
    Trình bày: Minh Nguyệt
2) Đời sống biến đổi: Chương Trình Của Chúa
    Chứng nhân: Bác sĩ Lê Ngọc Vinh
    Phụ trách: Minh Hai
3) Karaoke: Nếu Dân Ta Khẩn Cầu
    Sáng Tác: Thu Vân
4) Giảng luận: Đổi Đời
    Diễn giả: Mục sư Trương Đình Phong
5) Biệt Thánh ca: Giọt Nước Mắt Cho Những Linh Hồn
    Sáng Tác: Nguyễn Thành Tín
    Trình bày: Như Thảo
 

...Program 432 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014