Chương Trình 433

1) Phân ưu đến Mục sư Nguyễn Xuân Hồng cùng tang quyến
    Phụ trách: Mỹ Hà
2) Biệt Thánh ca: Mẹ Tôi
    Sáng tác: Ngân Hà
    Trình bày: Minh Nguyệt
3) Với những đóa hoa: Cắm Hoa cho Lễ Mẹ
    Phụ trách: Thu Yến & Mỹ Hà
4) Biệt Thánh ca: Mẹ Yêu Của Con
    Nhạc & lời: Nguyễn Duy Trung
    Trình bày: Mỹ Dung
5) Giảng luận: Chín Chữ Cù Lao
    Diễn giả: Mục sư Nguyễn Chí Thiện
    Mục sư Đặng Phúc Ánh
    Nguồn: Đạo & Đời
6) Cổ nhạc: Mẹ Là Bóng Mát Đời Con
    Tác giả: Lê Việt Mai-Yên
    Trình bày: Hoàng Diễm

...Program 433 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014