Chương Trình 434

1) Lời Thánh Kinh: Thi Thiên32
    Phụ trách: Liên Diệu
2) Biệt Thánh ca: Bốn Mùa Đã Điểm
    Sáng tác & trình bày: Lan Chi
3) Đời sống-Gia đình & Xã hội: Kỹ Năng Trình bày
    Phụ trách: Xuân Thu
    Trình bày: Thoại Mai
4) Biệt Thánh ca: Sống Với Lời Chúa
    Sáng tác: Thiên Kiều Giang
    Trình bày: Phượng Loan
5) Giảng luận: Nhận Vô Giá Mà Không Cần Trả Giá
    Diễn giả: Mục sư Nghiêm Hà Lộc
6) Múa: Tình Yêu Tuyệt Vời
    Sáng tác: Thi Thiên
    Trình bày: Ánh Hồng - Linh Ân & Nhóm múa BHCĐ
 

...Program 434 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014