Chương Trình 435

1) Biệt Thánh ca: Thần Linh Của Chúa
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
2) Lời chứng: Một Cuộc đấu Tranh Cho Điều Có Ý Nghĩa
    Nguồn: ABATv
3) Karaoke: Có Những Bàn Chân
    Sáng tác & trình bày: Trần Nhật Thanh
4) Chia sẻ: Công Việc Tay Chúa
    Diễn giả: Gary Haugen
    Nguồn: ABATv
5) Cổ nhạc: Tiếng Gọi Người Chăn Chiên Hiền Lành
    Tác giả: Vũ Thanh Sơn
    Trình bày: Hoàng Diễm

...Program 435 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014