Chương Trình 436

1) Thông báo: Truyền Giảng Vinh Danh Thân Phụ Mẫu
    Phụ trách: Mỹ Hà
2) Biệt Thánh ca: Tình Ca Vàng
    Tác giả: Tường Khanh
    Trình bày: Minh Nguyệt
3) Đời sống biến đổi: Sự Giải Cứu Đến Từ Chúa
    Phụ trách: Hồng Châu
    Trình bày: Linh Phương
4) Chia sẻ: Công Việc Tay Chúa (phần 2)
    Diễn giả: Gary Haugen
    Nguồn: ABATv

...Program 436 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014