Chương Trình 437

1) Biệt Thánh ca: Đắc Thắng
    Trình bày: Trung Tín
2) Đời sống-Gia đình & Xã hội: Kỹ Năng Hòa Giải
    Phụ trách: Xuân Thu
    Trình bày: Thoại Mai
3) Biệt Thánh ca: Ađam Con Ở Đâu?
    Sáng tác: TKG
    Trình bày: Tuấn Tú
4) Chia sẻ: Công Việc Tay Chúa (phần 3)
    Diễn giả: Gary Haugen
    Nguồn: ABATv
 

...Program 437 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014