Chương Trình 440

1) Karaoke: Hãy Về Với Cha
    Nhạc & lời: Nguyên Thanh - Phương Nguyên
    Trình bày: Đặng Hiếu
2) Đời sống-Gia đình & Xã hội: Hãy Yên Lặng
    Trình bày: Cô Thoại Mai
    Phụ trách: Cô Xuân Thu
3) Thơ: Bài Thơ Phụ Tử
    Thi sĩ: Thái Trịnh
    Trình bày: Cô Ngọc Hoa
4) Lời Thánh Kinh: Mathiơ 15:29-39
    Phụ trách: Cô Liên Diệu
5) Giảng luận: Thiên Phụ Nhân Từ
    Diễn giả: Mục sư Lâm Văn Minh
6) Cổ nhạc: Nhớ Ba
    Soạn giả: Nguyễn Bá Nguyên
    Trình bày: Vincent Trần


 

...Program 440 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014