Chương Trình 442

1) Biệt Thánh ca: Thi Thiên 47
    Sáng tác & trình bày: Xuân Bách
2) Đời sống - Gia đình & Xã hội:
    Kỹ Năng Cảm Thông & Thấu Hiểu (phần 1)
    Trình bày: Thoại Mai
    Phụ trách: Xuân Thu
3) Biệt Thánh ca:
    Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi
    Sáng tác: Vũ Đức Nghiêm
    Trình bày: Trung Tín
4) Giảng luận: Đức Thánh Linh
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng


 

...Program 442 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014