Chương Trình 443

1)
Đời sống - Gia đình & Xã hội:
    Kỹ Năng Cảm Thông & Thấu Hiểu (phần 2)
    Trình bày: Thoại Mai
    Phụ trách: Xuân Thu
2) Lời Thánh kinh: Giăng1:1-18
    Phụ trách: Liên Diệu
3) Giảng luận: Sống Để Làm Gì ? ( Phần 1)
    Diễn giả: Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
4) Cổ nhạc: Sự Cứu Rỗi Của Chúa
    Soạn giả: Thanh Đông
    Trình bày: Hoàng Diễm

...Program 443 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014