Chương Trình 444

1) Múa: Danh Chúa Được Tôn Cao
    Trình bày: Nhóm Múa Thiên Ân
2) Phỏng vấn cô Hoài Trinh
    Phụ trách: Phương Nguyên
3) Biệt Thánh ca: Tình Yêu Trời
    Nhạc: James Thiem
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
4) Giảng luận: Sống Để Làm Gì ? ( Phần 2)
    Diễn giả: Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
5) Chương Trình Đức Chúa Trời Cho Nhân Loại-phần1
    Nguồn: ABATv
6) Biệt Thánh ca: Niềm Vui Mới
    Trình bày: Xuân Thu


 

...Program 444 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014