Chương Trình 445

1) Biệt Thánh ca: Nửa Đời Hoang
    Sáng tác & trình bày: Lan Chi
2) Chương Trình Đức Chúa Trời Cho Nhân Loại-phần2
    Nguồn: ABATv
3) Biệt Thánh ca: Giấc Mơ Hoang Đường
    Trình bày: Tuấn Tú
4) Giảng luận: Chấp Nhận Bị Chế Giễu
    Diễn giả: Mục sư Nghiêm Hà Lộc
5) Cổ nhạc: Chúa Là Nguồn Trông Cậy
    Trình bày: Ban Cổ nhạc TYKBG

Kính gửi quý Mục sư & con cái Chúa chương trình TYKBG445
sẽ được chiếu vào : ( giờ California )
*** Thứ Sáu Jul31 lúc 8:00am đài 57.11
*** Thứ Bảy Aug01 6:00am đài 56.5
*** Chúa nhật Aug02 6:00am đài 56.5 & 57.11
      12:00 trưa đài 56.5
Nguyện Chúa ban ơn trên mỗi chúng ta, gia đình & Hội thánh

Diễm Chi

...Program 445 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014