Chương Trình 446

1) Lời Thánh kinh: Mác 4:37-39
    Nguồn: SĐTV
2) Đời sống-Gia đình & Xã hội: Cùng Nhau Thảo Luận
    Trình bày: Thoại Mai
    Phụ trách: Xuân Thu
3) Biệt Thánh ca: Chỉ Có Một
    Nhạc & lời: Mục sư Moses Cao Hữu Trí
    Trình bày: Randy
4) Giảng luận: Tinh Thần Dân Tộc
    Diễn giả: Mục sư Đặng Phúc Ánh

...Program 446 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014