Chương Trình 447

1)
Biệt Thánh ca: Tình Ngài Cho Con
    Nhạc & lời: Hoàng Phúc
    Trình bày: Trung Tín
2) Đời sống biến đổi:
    Phụ trách: Phương Nguyên
    Chứng nhân: Như Hoa
3) Biệt Thánh ca: Đời Sống Có Chúa
    Trình bày: Xuân Thu
4) Giảng luận: Ngài Vẫn Còn Đó
    Diễn giả: Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn

...Program 447 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014