Chương Trình 448

1) Đời sống Biến Đổi:
    Trình bày: ThanhTùng
    Phụ trách: Minh Hai
2) Biệt Thánh ca: Gặp Chúa
    Trình bày: Ban Thanh Thiếu Niên
3) Giảng luận:Nuôi Dạy Con Cái
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng

 

...Program 448 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014