Chương Trình 449

1)
Karaoke: Có Những Bàn Chân
    Ý Thơ: Thanh Hữu
    Sáng tác & trình bày: Trần Nhật Thanh
    Thực hiện karaoke: Betty Hồ
2) Giảng luận: Mồi Của Satan
    Diễn giả: John Bevere
3) Với những đóa hoa: Trang Trí Bằng Hoa Vải
    Trình bày: Thu Yến

...Program 449 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014