Chương Trình 450

1)
Đời sống - Gia đình & Xã hội:
    Kỹ Năng Giải Quyết Vấn đề (phần 1)
    Trình bày: Thoại Mai
    Phụ trách: Xuân Thu
2) Thánh ca: Jesus là Bạn Thật
    Nguồn: Nissi United
3) Giảng luận: Mồi Của Satan ( Phần 2)
    Diễn giả: John Bevere
4) Biệt Thánh ca: Mỗi Phút Có Chúa
    Trình bày: Hoàng Diễm

...Program 450 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014