Chương Trình 451

1)
Biệt Thánh ca: Magnificat
    Nhạc & lời: LM Thành Tâm
    Trình bày: Minh Nguyệt
2) Giảng luận: Cờ Bạc & Rượu Chè
    Diễn giả: Mục sư Đặng Phúc Ánh
    Nguồn: Đạo & Đời
3) Biệt Thánh ca: Xin Thuộc Về Chúa
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
4) Phim Chon lọc: Công Vụ Các Sứ Đồ - tập1
    Nguồn: ABATv

...Program 451 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014