Chương Trình 452

1) Biệt Thánh ca: Chỉ Có Duy Ngài
    Nhạc & lời: Tường Khanh
    Trình bày: Connie Kim
2) Biệt Thánh ca: Lắng Nghe Ngài
    Sáng tác: Sanuel Thái
    Trình bày: Hannah Thái
    Nguồn: Nissi United
3) Giảng luận: Hãy Chọn Sự Sống
    Diễn giả: Mục sư NguyễnLê Thu Vân
4) Múa: Luôn Luôn Đầy Đủ
    Trình bày: Ban Thanh Thiếu Niên
5) Phỏng vấn đặc biệt:
    Phụ trách: Mục sư Phan Kim Lang
    Trình bày: Cô Mỹ Thanh
6) Biệt Thánh ca: Tình Yêu Thiên Chúa Dành Cho Tôi
    Trình bày: Bé Nhu Mì

...Program 452 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014