Chương Trình 453

1) Đời sống - Gia đình & Xã hội:
    Xây Dựng Mối Quan Hệ Tốt Đẹp
    Phụ trách: Xuân Thu
    Trình bày: Thoại Mai
2) Thánh ca: Bạn Thân
    Trình bày: Minh Nguyệt
3) Thông báo: Thành lập HT TYKBG-AL
    Phụ trách: Mỹ Hà
4) Cầu Nguyện Cho Thương Trường
5) Đôi phút suy tư: Chưa Thấy Sao Tin ?
    Phụ trách: Diễm Chi
6) Giảng luận: Chân Lý Là Chúa Jesus
    Diễn giả: Mục sư Nghiêm Hà Lộc

...Program 453 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014