Chương Trình 457

1)
Đời sống-Gia đình & Xã hội: Làm Sao Để Thay Đổi Chính Mình
    Phụ trách: Xuân Thu
    Trình bày: Thoại Mai
2) Múa: Danh Chúa Được Tôn Cao
    Trình bày: Nhóm Múa Thiên Ân
3) Giảng luận: Chúa Can Thiệp Đúng Lúc
    Diễn giả: Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
4) Phóng sự: Đức Chúa Trời Vĩ Đại-phần 2
    Nguồn: Nissi United

...Program 457 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014