Chương Trình 459

1)
Múa: Luôn Luôn Đầy Đủ
    Nguồn: Ban Múa Siôn
2) Với những bàn tay: Khăn Choàng cho Mùa Thu
    Phụ trách: Cô Lan Chi
    Trình bày: Cô Jeanne Bach
3) Phỏng vấn đặc biệt:
    Phụ trách: Mục sư Phan Kim Lang
    Trình bày: Cô Mỹ Thanh
4) Biệt Thánh ca: Ngài Luôn Bên Con
    Sáng Tác: Mai Thi Thiên
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
5) Giảng luận: Lòng Biết Ơn
    Diễn giả: Mục sư Chu Thế Hiển
    Nguồn: SĐTV 9

...Program 459 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014