Chương Trình 460

1) Đời sống - Gia đình & Xã hội:
    Kêu Gọi Người Khác Giúp Đỡ Mình
    Phụ trách: Xuân Thu
    Trình bày: Thoại Mai
2) Biệt Thánh ca: Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
    Trình bày: Isaac Thái & Nguyễn Hoàng Nam
    Nguồn : Nissi Studio
3) Giảng luận: Khôn Ngoan-Tỉnh Thức -Cầu Nguyện
    Diễn giả: Mục sư Trương Đình Phong

 

...Program 460 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014