Chương Trình 461

1)
Biệt Thánh ca: Con là Ai ?
    Trình bày: Y Jalin & Nhóm Múa
2) Giảng luận: Ngày Nay ĐCT Có Còn Chữa Bịnh Không ?
    Diễn giả: Mục sư Nicky Gumbel
3) Biệt Thánh ca: Khắc Ghi Tình Ngài
    Sáng Tác: Thiên Kiều Giang
    Trình bày: Minh Nguyệt
    Nguồn: Siôn

...Program 461 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014