Chương Trình 462

1)
Múa: Give Thanks
    Trình bày: Ban Múa TYKBG
2) Giảng luận: Uống Nước Nhớ Nguồn
    Diễn giả: Mục sư Jim Klassen
    Nguồn: SĐTV 12
3) Hội Thoại: Lễ Tạ Ơn
    Phụ trách: Cô Diễm Chi
    Trình bày: Cô Liên Diệu
4) Cổ nhạc: Cảm Tạ Tình Ngài
    Soạn giả: Đinh Lê Phương
    Trình bày: Ca sĩ Lê Tứ

*** Cám ơn quý Mục sư, cùng con dân Chúa xa gần đã góp phần truyền rao tình yêu Thiên Chúa qua chương trình TYKBG

*** Happy Thanksgiving ***

DiemChi

...Program 462 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014