Chương Trình 463

1)
Biệt Thánh ca: Tìm Ngài Nơi Đâu ?
    Trình bày: Minh Nguyệt
2) Giảng luận: Đức Chúa Giê-xu Là Ai ?
    Diễn giả: Mục sư Nicky Gumbel
3) Thánh ca: Bình An Cho Loài Người
    Sáng Tác: J. Stainer
    Trình bày: Siu Y Kao & Tốp ca thiếu nhi
4) Hội Thoại: Trung Tâm Trị Liệu Đa Văn Hóa
    Phụ trách: Cô Xuân Thu
    Trình bày: Cô Thoại Mai

...Program 463 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014