Chương Trình 465

1)
Biệt Thánh ca: Thay Đổi
    Trình bày: Minh Nguyệt
2) Thông Cáo Giáng Sinh 2015
    Phụ trách: Mỹ Hà
3) Giảng luận: Ý Nghĩa Giáng Sinh - phần 1
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng
4) Cổ nhạc: Đêm Đông Trở Lại
    Soạn giả: Lê Khiêm
    Trình bày: Hoàng Diễm
5) Nhạc Kịch: Sự Biến Đổi Diệu Kỳ
    Trình bày: Nhóm Kịch BHCĐ
6) Thông Cáo Giáng Sinh 2015
    phụ trách: Mỹ Hà
7) Lịch sử bản Thánh ca "Đêm Yên Lặng"

...Program 465 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014