Chương Trình 466

1)
Câu Chuyện Giáng Sinh
2) Thông Cáo Giáng Sinh 2015
    Phụ trách: Mỹ Hà
3) Giảng luận: Ý Nghĩa Giáng Sinh - phần 2
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng
4) Thông Cáo Giáng Sinh 2015
    Phụ trách: Mỹ Hà
5) Múa: Phước Ân Tràn Tuôn
    Trình bày: Nhóm Múa BHCĐ
6) Thông Cáo Giáng Sinh 2015
    Phụ trách: Mỹ Hà
7) Biệt Thánh ca: Thay Đổi
    Sáng tác & Trình bày: Bích Vân
    Nguồn: SĐTV
8) Thông Cáo Giáng Sinh 2015
    Phụ trách: Mỹ Hà
9) Cổ nhạc: Lời Ca Đêm Giáng Sinh
    Soạn giả: G/S Nguyễn Bá Nguyên
    Trình bay: Hồng Châu

...Program 466 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014