Chương Trình 469

1)
Đời sống - Gia đình & Xã hội:
    Bốn Phương Cách ( tiếp theo tuần trước )
    Phụ trách: Xuân Thu
    Trình bày: Thoại Mai
2) Biệt Thánh ca: Tình Yêu Nào Sánh Bằng
    Sáng tác : Mục sư Lê Ngọc Vinh
    Trình bày: Ánh Hồng
3) Giảng luận: Vươn Tới Mục Đích ( phần 1)
    Diễn giả: Mục sư Tôn Thất Bình
4) Biệt Thánh ca: My Love
    Nguồn : Nissi Studio

...Program 469 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014