Chương Trình 470

1) Biệt Thánh ca: Người Trần Thế Hỡi
    Sáng tác : Mục sư Lê Ngọc Vinh
    Trình bày: Lê Vũ
2) Phỏng vấn cô Thanh Xuân
    Phụ trách: Cô Minh Hai
3) Giảng luận: Vươn Tới Mục Đích ( phần 2)
    Diễn giả: Mục sư Tôn Thất Bình
4) Phim chon lọc: Con Người Của Lời Hứa

 

...Program 470 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014