Chương Trình 471

1) Biệt Thánh ca: Người Đem Mùa Xuân
    Sáng tác: Thiên Kiều Giang
    Trình bày: Xuân Phú
    Nguồn: SĐTV
2) Giảng luận: Phước Lộc Thọ
    Diễn giả: Mục sư Lâm Văn Minh
3) Biệt Thánh ca: Cùng Hát Mừng Xuân
    Sáng tác: Mục sư Moses Cao Hữu Trí
    Trình bày: Hoàng Diễm

 

...Program 471 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014