Chương Trình 472

1) Biệt Thánh ca: Cám Ơn Ngài Về Một Năm Đã Qua
    Nguồn: Niềm Tin - Cuộc Sống
2) Karaoke: Xuân Về Tạ Ơn Chúa
    Sáng tác: Thi Thiên
    Trình bày : Ánh Hồng - BHCĐ
3) Giảng luận: Bước Vào Xuân
    Diễn giả: Mục sư Nguyễnlê Thu Vân
4) Biệt Thánh ca: Mừng Xuân
    Sáng tác: Mục sư Lê Phước Thiện
    Trình bày : Ban Hợp ca TYKBG
5) Hoạt cảnh: Tết Quê Em
    Nguồn: Niềm Tin - Cuộc Sống
6) Cổ nhạc: Lời Tâm Tình Ngày Xuân
    Soạn giả: Đinh Lê Phương
    Trình bày: Hoàng Diễm

 

...Program 472 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014