Chương Trình 473

1) Với những đóa hoa: Cắm Hoa Hồng
Trình bày: Thu Yến
Phụ trách: Liên Diệu
2) Niềm Tin-Cuộc Sống: Tết Nguyên Đán
Phụ trách: Hồng Vân
3) Biệt Thánh ca: Mùa Xuân Yêu Thương
Sáng tác: Mục sư Moses Cao Hữu Trí
Trình bày: Phương Thùy
4) Giảng luận: Sứ Điệp Đầu Năm
Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng
5) Cổ nhạc: Chúa Ban Mùa Xuân
Trình bày: Ban Cổ nhạc TYKBG

Giờ & Đài mình hiện đang chiếu mỗi tuần

Đài 57.11
Thứ Sáu lúc 8:00am + Galaxy19
Chúa nhật 6:00am + Galaxy19

Đài 56.5
Thứ Bảy 3:00pm + Galaxy19
Chúa nhật 5:00am + Galaxy19

Fri 3:00 PM Cable Public TV, Ch 6 (Orange County, CA)
Fri 9:00 PM Cable Public TV, Ch 6 (Orange County, CA)
Sun 9:00 AM Cable Public TV, Channel 3 (Garden Grove, CA)
Sun 5:30 PM Cable Public TV, Channel 3 (Garden Grove, CA)

...Program 473 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014