Chương Trình 474

1) Biệt Thánh ca: Chúa Của Mùa Xuân
    Trình bày : Ban Hợp ca TYKBG
2) Kịch ngắn: Vững Tin Nơi Chúa
3) Niềm Tin-Cuộc Sống: Năm Mới
    Phụ trách: Hồng Vân
4) Giảng luận: Năm Mới Mọi Sự Đều Mới
    Diễn giả: Mục sư Lê Phước Thuận
5) Cổ nhạc: Chúa Là Mùa Xuân
    Nguồn: SĐTV11

 

...Program 474 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014