Chương Trình 475

1) Biệt Thánh ca: Một Ngày Có Chúa
    Trình bày: Tina Huỳnh - Hoàng Nam
2) Giảng luận: Vì Sao Cần Cầu Nguyện
    & Cầu Nguyện Như Thế Nào ?
    Diễn giả: Mục sư Nicky Gumbel
3) Biệt Thánh ca: Lời Nguyện Cầu
    Trình bày: Tốp ca

...Program 475 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014