Chương Trình 476

1) Biệt Thánh ca: Yêu Ta Chăng ?
    Trình bày : Ca đoàn HT Tin Lành Đức Tin
2) Giảng luận: Khôn ngoan- Tỉnh thức - Cầu nguyện
    Diễn giả: Mục sư Trương Đình Phong
3) Biệt Thánh ca: Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa
    Sáng tác: Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm
    Trình bày : Mỹ Linh
4) Lời chứng: Lê Minh Phương

 

...Program 476 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014