Chương Trình 478

1) Biệt Thánh ca: Từ Đồi Gôgôtha
    Trình bày: Ca đoàn Liên HT TL Houston
2) Phỏng vấn Xuân Bách
    Phụ trách: Vinh Thoại
3) Đôi phút suy tư: Good Friday?
    Phụ trách: Diễm Chi
4) Niềm tin-Cuộc sống: Con Đường Cứu Rỗi
    Phụ trách: Hồng Vân
5) Biệt Thánh ca: Tình Yêu Thiên Chúa Dành Cho Tôi
    Sáng tác: Lê Anh Đông
    Trình bày: Hoàng Nam
6) Giảng luận: Con Đường Cứu Rỗi
    Diễn giả: Mục sư Tiến sĩ Trần Đào
7) Phóng sự Isreal
    Nguôn SĐTV 13
8) Cổ nhạc: Tiếng Vọng Đồi Gôgôtha
    Soạn giả: Gs Nguyễn Bá Nguyên
    Trình bày: Ngọc Cơ

 

...Program 478 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014