Chương Trình 479

1) Biệt Thánh ca: Đồi Vắng
    Trình bày: Bà Mục sư Lê Phước Thiện
2) Niềm tin-Cuộc sống: Thương Khó
    Phụ trách: Hồng Vân
3) Biệt Thánh ca: Thống Khổ
    Sáng tác: Tường Khanh
    Trình bày:Minh Nguyệt
4) Giảng luận: Chúa Giêxu Phục Sinh
    Diễn giả: Mục sư NguyễnLê Thu Vân
5) Biệt Thánh ca: Điều Con Thấu Hiểu
    Sáng tác: Lê Anh Đông
    Trình bày: Hoàng Nam
6) Niềm tin-Cuộc sống: Sự Sống Lại
    Phụ trách: Hồng Vân
7) Biệt Thánh ca: Giêxu Đấng Phục Sinh
    Sáng tác: Samuel Pan
    Trình bày: Thái Ngân - Kiều Diễm

...Program 479 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014