Chương Trình 480

1) Múa: Chúa Đáng Ngợi Khen
    Trình bày: Nhóm Múa Thiên Ân
2) Đời sống - Gia đình & Xã hội: Những Thói Quen Tốt- tiếp theo
    Phụ trách: Thoại Mai
3) Giảng luận: Thông Điệp Người Sống Lại
    Diễn giả: Mục sư Trương Văn Ngành
    Nguồn AbaTv
4) Cổ nhạc: Về Với Tình Thương
    Soạn giả: Lê Khiêm
    Trình bày: Hoàng Diễm

...Program 480 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014