Chương Trình 481

1) Biệt Thánh ca: Khúc Tâm Ca
    Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam
2) Lời chứng: Nguyễn Hoàng Nam
3) Biệt Thánh ca: Hát Mừng Tri Ân
    Trình bày: Connie Kim
4) Giảng luận: Kinh Nghiệm Phục Sinh
    Diễn giả: Mục sư Đặng Phúc Ánh
    Nguồn: Đạo & Đời
5) Cổ nhạc: Thương Khó - Phục Sinh
    Trình bày: Ban Cổ nhạc Tình Yêu Không Biên Giới

...Program 481 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014