Chương Trình 482

1) Biệt Thánh ca: Thi Thiên 23
    Sáng tác: Xuân Bách
    Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam
2) Niềm tin-Cuộc sống: Đời Sống Hạnh Phúc
    Phụ trách: Hồng Vân
3) Giảng luận: Đời Sống Hạnh Phúc
    Diễn giả: Mục sư Kiều Tuấn Huệ
4) Thánh ca: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
    Trình bày: Bích Vân
5) Biệt Thánh ca: Trở Về Bên Cha Dấu Yêu
    Sáng tác: Châu Hoàng Phúc
    Trình bày: Lưu Chí Vỹ
6) Biệt Thánh ca: Bước Chân Trên Cát
    Sáng tác: Đoàn Hân Tú
    Trình bày: Ngọc Trân
7) Múa: Nguyên Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao
8) Vẽ Tranh Nghệ Thuật
    Nguồn: ABATv

...Program 482 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014