Chương Trình 483

1) Biệt Thánh ca: Khúc Tâm Ca
    Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam
2) Karaoke: Đổi Mới
    Sáng tác: Tường Minh
    Trình bày: Lưu Chí Vỹ
3) Giảng luận: Đức Tin Không Nao Sờn
    Diễn giả: Mục sư John Bevere
4) Biệt Thánh ca: Dòng Huyết Tha Tội
    Sáng tác: Bùi Trung Nhơn
    Trình bày: Đình Tú, Isaac Thái

 

...Program 483 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014