Chương Trình 484

1) Lời chứng của Nguyễn Hoàng Nam
2) Giảng luận: Tận Dụng Cuộc Đời Còn Lại
    Diễn giả: Mục sư Nicky Gumbel
3) Cổ nhạc: Thương Ai
    Sáng tác: Ngọc Hân
    Trình bày: Hoàng Diễm

 

...Program 484 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014