Chương Trình 486

1) Niềm tin-Cuộc sống: Cuộc Sống Vợ Chồng
    Phụ trách: Hồng Vân
2) Karaoke: Tiếng Chúa
    Nguồn: Nissi Studio
3) Giảng luận: Người Nữ
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng

 

...Program 486 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014