Chương Trình 487

1) Biệt Thánh ca: Trên Cao Đời Sống
    Sáng tác: Ngân Hà
    Trình bày: Minh Nguyệt
2) Niềm tin-Cuộc sống: Thức Ăn Cho Tâm Linh
    Phụ trách: Hồng Vân
3) Giảng luận:Thức Ăn Cho Tâm Linh
    Diễn giả: Mục sư Lưu Đức Thọ
4) Biệt Thánh ca:
    Trình bày: Hoàng Nam
5) Phóng sự : Quyền Năng & Tình Yêu Thiên Thượng

...Program 487 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014