Chương Trình 489

1) Biệt Thánh ca: Chân Lý Vào Đời
    Sáng tác : Tường Khanh
    Trình bày: Vân Thảo
2) Đôi phút suy tư: Xưng Tội Sẽ Được Thương Xót
    Phụ trách: Diễm Chi
3) Giảng luận: Sức Mạnh Để Cai Trị
    Diễn giả: Mục sư John Bevere
4) Cổ nhạc: Lời Nguyện Cầu
    Sáng tác: G/S Nguyễn Bá Nguyên
    Trình bày: Hoàng Diễm

...Program 489 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014