Chương Trình 490

1) Biệt Thánh ca: Đoàn Dân Giao Ước
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
2) Giảng luận: Chúa Không Hề Thay Đổi
    Diễn giả: Mục sư Nguyễn Văn Huệ
    Nguồn: Hướng Đi TV
3) Biệt Thánh ca: Nhìn Vào Jesus
    Trình bày: Hoàng Nam
4) Chứng Nhân: Bà Hồ Non
    Nguồn: SĐTV
5) Biệt Thánh ca: Người Khách Lạ Galilê & Chiên Lạc Trở Về
    Nguồn : ABATV

...Program 490 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014