Chương Trình 491

1) Biệt Thánh ca: Cha Nhân Từ
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
2) Niềm tin-Cuộc sống: Lễ Cha
    Phụ trách: Hồng Vân
3) Giảng luận: Vai Trò Của Người Cha Trong Gia Đình
    Diễn giả: Mục sư Lưu Đức Thọ
4) Biệt Thánh ca:
5) Cổ nhạc: Ba Tôi Một Đời Thương Nhớ
    Trình bày: Vincent Trần

...Program 491 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014