Chương Trình 492

1) Biệt Thánh ca: Lo Gì ?
    Trình bày: Minh Nguyệt
2) Làm chứng & Tôn vinh Chúa
    Nguồn: Hướng Đi TV
3) Giảng luận: Đức Tin Thật & Đời Sống Biến Đổi
    Diễn giả: Mục sư NguyễnLê Thu Vân
4) Phim chọn lọc: Không Bao Giờ Là Quá Trễ

...Program 492 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014