Chương Trình 493

1) Biệt Thánh ca: Năm Hân Hỉ
    Sáng tác & trình bày: Klong Hagim
2) Phim chọn lọc: Không Bao Giờ Là Quá Trễ ( tiếp theo tuần trước)
3) Đôi phút suy tư: Tự Do Phục Vụ
    Phụ trách: Diễm Chi
4) Giảng luận: Tự Do Hay Nô Lệ
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng

...Program 493 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014