Chương Trình 494

1) Múa: Ca Vang Danh Chúa
    Trình bày: Nhóm Múa Thiên Ân
2) Phim chọn lọc: Không Bao Giờ Là Quá Trễ ( tiếp theo tuần trước)
3) Biệt Thánh Ca: Riêng Cho Ngài
    Nguồn: Nissi Studio
4) Giảng luận: Mở Rộng Tầm Nhìn
    Diễn giả: Mục sư Tiến sĩ Lê Hồng Phúc
5) Thánh ca: Yêu Ta Chăng ?
    Trình bày: Ca đoàn HT Tin Lành Đức Tin
6) Cổ nhạc: Sơ Lược Phúc Âm Giăng
    Trình bày: Thanh Huyền & Hoàng Phước
    Soạn giả : G/S Nguyễn Bá Nguyên

...Program 494 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014